Tokyo Food Page
Kotori Cafe
Kichijoji/
Mitaka: Bird cafe
₯0422-29-9224
€Data
Some two dozen
finches, parakeets
and other small
birds are in resi-
dence at this sec-
ond, smaller branch
of Omotesando's
Kotori Cafe, located
right across the
street from the
Ghibli Museum. The
birds occupy several
glassed-in areas
looking out onto the
cafe, and provide a
lively backdrop for
a post-Ghibli coffee
break. A coffee and
cake set runs Y1620.


Please see our sis-
ter site Animal
Cafes.com for de-
tails and more
photos.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Mitaka-shi, Shimo-
renjaku 1-14-7. 
Open 10:30am-6pm.
Closed 3rd Tuesday.
 Tokyo Food top