Tokyo Food Page
Montana/
Kichijoji: Curry
₯0422-21-0208
€Data
A northern outpost
of the very popular
Peppermint Cafe near
Inokashira Park,
Montana serves nice
pork curries, in-
cluding several
Thai-inspired,
coconut-based varie-
ties. Fans of novel-
ty ramen might want
to try their tsuke-
men noodles with
curry.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 2-
10-2.  Open 11:
30am-10:30pm daily.
 Tokyo Food top