Tokyo Food Page
Katsu/
Ikebukuro: Sushi
₯6914-1185
€Data
Run by the well-
known (and always
crowded) Midori-
sushi chain, this
conveyor-belt sushi
shop is perhaps even
more popular than
the parent chain,
with very long lines
at mealtimes, espe-
cially on weekends.
The selection is
budget-priced and
includes a number of
interesting vegeta-
ble sushi options.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Ikebukuro 1-
28-1, Seibu Ikebuku-
ro 8F.  Open 11am-
10pm (LO) daily.
 Tokyo Food top