Tokyo Food Page
Temari no Ouchi/
Kichijoji: Cat cafe
₯0422-23-5503
€Data
Typical of Tokyo's
second wave of cat
cafes, Temari no
Ouchi strives to
create a destination
"relaxation space"
rather than just a
place to play with
cats for thirty
minutes. Kick back
with an imported
beer or original
cocktail, or choose
from a range of
herbal teas and
coffee-based drinks.
There's also an
extensive menu of
desserts, light
snacks (popcorn
shrimp, sausages),
and full meals (kee-
ma curry, Hawaiian
loco moco).

Please see our sis-
ter site Animal
Cafes.com for de-
tails and more
photos.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 2-
13-14 3F.  Open
10am-7:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top