Tokyo Food Page
Tsuruya Vino/
Yotsuya 3-chome:
Wine bar
₯5368-0307
€Data
This tiny neighbor-
hood wine bar has
the unusual policy
of letting you try
before you buy - you
can take a sip or
two of whatever
bottles are open
before committing to
their wine by the
glass. The food is
also quite good,
with game birds and
meats in season and
numerous smaller
dishes if you just
want a quick nibble.
Budget around Y4000-
7000 at dinnertime.

(Note: this is one
of two wine bars in
the same building -
the other is called
Chiori.)
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Ara-
kicho 7-3, Monserrat
Yotsuya 1F.  Open
6pm-2am. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top