Tokyo Food Page
Yomo/
Akasaka: Liquor shop
₯3585-6711
€Data
Going strong since
1624, Yomo offers a
very nice selection
of sake and shochu
on the first floor
and an impressive
collection of mainly
French wines down in
the basement.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Akasaka
3-12-21.  Open
10am-1am (Sat 10-9,
Sun 12-8) daily.
 Tokyo Food top