Tokyo Food Page
Ippudo/
Yoyogi-Uehara: Ramen
¥6407-5151
¤Data
A branch of the
famous Hakata ramen
chain, featuring
thin, slightly chewy
noodles in a pork-
based broth ("red"
or "white"), with or
without extra cha-
shu. You can add
your own freshly
grated garlic.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Nishi-
hara 3-2-4, Frontier
Yoyogi Uehara B1F.
 Open 11am-1am
daily.
 Tokyo Food top