Tokyo Food Page
Yabaton/
Yaesu: Tonkatsu
₯3212-8810
€Data
One of Nagoya's most
famous tonkatsu
shops, Yabaton is
known for their
tasty miso-slathered
cutlets and their
cute pig-sumo wres-
tler mascot. The
teppan tonkatsu
(Y1365) is their
best-selling dish -
a hefty portion of
fatty pork cutlet
covered in a sweet-
ish miso sauce, laid
over a bed of cab-
bage and served on a
metal platter that
steams and sizzles
at it arrives in
front of you. The
large and very meaty
pork soup is highly
recommended as a
side dish.

Other popular
choices include
kushi-katsu, deep-
fried prawns, oys-
ters, scallops and
vegetables; crab
croquettes; aspara-
gus spring rolls;
and curry-rice
dishes. Most of the
tonkatsu varietions
are available to
take out. The shop
is located in the
"meat zone" portion
of the new Gran Roof
complex, in the
basement arcade on
the Yaesu side of
Tokyo station, just
south of Daimaru
department store.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, Tokyo
Gran Roof B1F. 
Open 10am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top