Tokyo Food Page
Masuya/
Oshiage: Retail
¥5809-7560
¤Data
Masuya - the name
simply means "salt
shop" - serves up an
amazing variety of
artisanal salts,
flavored salts and
bath salts from
across Japan and
around the world.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Oshiage
1-1-2, Tokyo Solama-
chi 4F East Yard. 
Open 10am-9pm daily.

 Tokyo Food top