Tokyo Food Page
Rikyu/
Koshigaya Laketown:
Yoshoku
₯048-990-3155
€Data
Nice charcoal-
grilled beef tongue
from this Sendai-
based chain. You'll
also find beef-
tongue curries,
stews, sausages and
other yoshoku-style
dishes, along with
regional sake from
Miyagi and nearby
prefectures.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Saitama-ken
Koshigaya-shi, Azu-
macho 2-8, Aeon
Laketown Mori 1F. 
Open 11am-10pm
daily.
 Tokyo Food top