Tokyo Food Page
Hokkaido Dosanko
Plaza Ikebukuro/
Ikebukuro: Antenna
shop
₯3982-0170
€Data
The smallest of the
four Hokkaido anten-
na shops in Tokyo,
this branch is lo-
cated at the north
end of the ISP
underground shopping
complex next to
Ikebukuro station.
There's the usual
dried fish, frozen
seafood and dairy
products, along with
various flavors of
ramen and soup cur-
ry, and novelty
caramel candies in
flavors like Hokkai-
do butter, condensed
milk, melon and
corn.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Ikebukuro 1-
29-1, Ikebukuro
Shopping Park North
Wing B1F.  Open
10am-8:30pm (Sun -
8pm) daily.
 Tokyo Food top