Tokyo Food Page
Aomori Hokusai-kan/
Iidabashi: Antenna
shop
₯3237-8371
€Data
Apples are Aomori's
signature agricultu-
ral product, and
this Aomori antenna
shop sells fresh
apples, apple juices
(including single-
varietal juices),
apple-juice vinegars
and ponzu, apple
brandies, dried
apples, apple jel-
lies and apple-fla-
vored soy sauces and
salad dressings.
Tomato juices and
jellies are also
well represented.

There's also fresh
garlic (white and
black), garlic prod-
ucts, takuan pick-
les, honeys, dried
scallops and squid,
and frozen hokke and
other fish. Of
course there's a
good selection of a
couple dozen sake in
bottles of all
sizes, including
limited-edition
seasonal labels.
Unfortunately they
play nonstop shami-
sen music, which is
also available to
take home from the
CD section of the
store.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Fuji-
micho 2-3-11. 
Open 10am-7:30pm
daily.
 Tokyo Food top