Tokyo Food Page
Aomori Prefecture
Tokusanhin Center/
Shintomicho: Antenna
shop
₯5540-7311
€Data
You'll find apples
and apple products,
pears and garlic,
fresh wasabi and
many types of pick-
les at this Aomori
prefectural shop.
There's not too much
sake however - the
much larger Aomori
antenna shop in
Iidabashi is a bet-
ter bet if you're
looking for some-
thing specific.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Shintomi
1-3-9.  Open 10am-
6:30pm (Sat -3:30).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top