Tokyo Food Page
Hakata, The/
Yurakucho: Antenna
shop
₯6237-4468
€Data
Some of Fukuoka
Prefecture's more
famous food products
are sold at this
tiny antenna shop,
including pouches of
motsu-nabe, ramen-
making kits, mentai-
ko and various pick-
les.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-10-1, Tokyo
Kotsu Kaikan B1F. 
Open 10am-8pm daily.

 Tokyo Food top