Tokyo Food Page
Musui/
Kichijoji: Cafe
₯0422-26-7020
€Data
Bakery-cafe Musui is
a handy place for
visitors to Inoka-
shira Park to stop
for a snack, or to
buy a picnic lunch.
They offer deli and
sandwich platters
during the daytime,
and pastas and sim-
ple meat and fish
dishes after 6pm. In
the mornings, bread,
soup and beverage
combos start at
Y380. Lunch specials
are served from
11am-2pm.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Gotenyama 1-5-7. 
Open 7am-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top