Tokyo Food Page
Shoji/
Akebonobashi:
Tempura
₯5379-3557
€Data
One of the special-
ties of the house at
this first-rate
tempura counter is
anago, served with a
tasty golden-brown
coating that's
thicker than average
and satisfyingly
crunchy. Prix-fixe
dinners are Y5,000,
Y7000 and Y10,000,
with reasonably
priced sake and
wines to accompany
your meal. Volumi-
nous deluxe donburi
lunches are a bar-
gain at Y1700-2000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Su-
miyoshicho 2-18, Win
Yotsuya 2F.  Open
11:30am-1, 6-8:30pm
(LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top