Tokyo Food Page
Tori no Iru Cafe/
Kiba: Bird cafe
₯5809-8865
€Data
Enjoy the company of
owls and parrots
while sipping your
herb tea and snack-
ing on owl-shaped
cookies and coffee
jellies. They also
offer a selection of
beers and wines that
feature birds of
prey on their la-
bels, including
three varieties of
the excellent Hita-
chino Nest Beer
(weitzen, white ale,
sweet stout) as well
as Steenuilke
("Little Owl"), a
blond beer from
Belgium (all Y1000/
bottle).

Assorted owls and a
small eagle hang out
in the two glassed-
in areas at the
front of the cafe,
while parrots and a
cockatoo squawk and
cavort in cages
along one wall. A
big artificial tree
adds to the tropical
atmosphere, and
tables and shelves
are crowded with
bird-themed knick-
knacks.

Please see our sis-
ter site Animal
Cafes.com for de-
tails and more
photos.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Koto-ku, Kiba 2-6-
7, Seven Star Man-
sion 1F.  Open 1-
10pm. Closed
Wednesdays.
 Tokyo Food top