Tokyo Food Page
Yoshiura/
Akebonobashi:
Izakaya
₯3357-6680
€Data
Still going strong
after seventy years,
Yoshiura exudes a
classic old-school
izakaya charm that's
hard to match. They
draw a loyal neigh-
borhood crowd with
their reasonably
priced sake (mostly
well-known premium
brands like Kubota
and Denshu) and good
sashimi and other
izakaya fare. Budget
around Y4000 for
food and drink. (No
English menus or
service.)
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Ka-
tamachi 5.  Open
5-11:30pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top