Tokyo Food Page
Yugi Shoten/
Ikebukuro: Retail
₯5950-3588
€Data
One of the best
places in town to
buy Chinese grocer-
ies, from fresh fish
and vegetables to
frozen and dried
foods, seasonings
and liquor.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku, Nishi-
Ikebukuro 1-28-6,
Yamato Sangyo Bldg
4F.  Open 10am-
midnight daily.
 Tokyo Food top