Tokyo Food Page
Rikyu/
Oshiage: Yoshoku
¥5610-2855
¤Data
Good charcoal-
grilled beef tongue
from this Sendai-
based chain. You'll
also find beef-
tongue curries,
stews, sausages and
other yoshoku-style
dishes, along with
regional sake from
Miyagi Prefecture.
[Go to branch re-
view]

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Oshiage
1-1-2, Tokyo Solama-
chi 6F East Yard. 
Open 11am-10:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top