Tokyo Food Page
Toriton/
Oshiage: Sushi
¥5637-7716
¤Data
Fresh fish and good
cost performance at
this Hokkaido-based
conveyor-belt sushi
spot. The lines may
be long but they
move quickly.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Oshiage
1-1-2, Tokyo Solama-
chi 6F East Yard. 
Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top