Tokyo Food Page
Rokurinsha/
Oshiage: Ramen
¥5809-7368
¤Data
This very popular
shop is known for
their tsukemen,
served with a thick,
richly flavored
dipping sauce made
with pork, seafood
and vegetables.
Prepare to wait on
line during busy
times.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Oshiage
1-1-2, Tokyo Solama-
chi 6F East Yard 17.
 Open 10:30am-11pm
daily.
 Tokyo Food top