Tokyo Food Page
Zoetrope/
Nishi-Shinjuku: Bar
₯3363-0162
€Data
Perhaps the best bar
in the world for
Japanese whiskey,
with some 300 varie-
ties available,
including some rare
bottles that are no
longer sold in
stores. They also
serve craft beers
from Osaka's Minoh
Brewery, as well as
Japanese rum and
grappa and some
imported liquors.
The light food menu
includes home-smoked
dishes. Often old
movies are shown
(silently) in the
background while you
drink.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 7-10-
14, Gaia Bldg 4, 3F.
 Open 7pm-4am.
Closed Sundays, some
Monday.
 Tokyo Food top