Tokyo Food Page
Marugo Grande/
Shinjuku: Wine bar
₯6457-7305
€Data
This is the largest
of several branches
of this very popular
budget wine bar in
the neighborhood.
Most wines by the
glass are Y500-900,
but you can spend a
lot more on a spe-
cial bottle if
you're so inclined.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-6-14.  Open
5pm-2am daily.
 Tokyo Food top