Tokyo Food Page
Hanamasa
(Tsurukawa)/
Machida: Retail
₯042-737-8729
€Data
Relatively inexpen-
sive meats and pro-
duce, 24 hours a
day.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Machida-shi, Oku-
ramachi 337-1.
Open 24 hours a
day.
 Tokyo Food top