Tokyo Food Page
Hanamasa (Senzoku)/
Taito-ku: Retail
₯5824-1293
€Data
Relatively inexpen-
sive meats and pro-
duce, 24 hours a
day.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Senzoku
3-10-2. Open 24
hours a day.
 Tokyo Food top