Tokyo Food Page
Hanamasa (Minami-
Azabu)/
Shirokane-Takanawa:
Retail
₯5795-1568
€Data
Relatively inexpen-
sive meats and pro-
duce, 24 hours a
day.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Minami-
Azabu 4-11-22.
Open 24 hours a
day.
 Tokyo Food top