Tokyo Food Page
Tsukada Nojo/
Shinjuku: Japanese
regional
₯5363-1355
€Data
First-rate Miyazaki
chicken dishes,
regional Kyushu fare
and local shochu
brands are the spe-
cialties at this
reasonably priced,
unpretentious
Miyazaki-based iza-
kaya chain. Budget
around Y3000-4000
for dinner with
drinks.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-36-15, Shin-
juku Uchino Bldg 2F.
 Open 5-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top