Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Hatsudai: Tempura
₯5353-0278
€Data
Fresh, well-prepared
tempura from the
popular Shinjuku-
based chain. A ten-
piece seasonal tem-
pura selection is
priced at Y3150, and
prix-fixe menus are
Y3900-7500. Lunches
start at Y1260.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 3-20-
2, Tokyo Opera City
Tower, 53F.  Open
11:30am-2, 5-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top