Tokyo Food Page
Shiryu/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
₯3372-7717
€Data
Shiryu's eclectic
menu features
charcoal-grilled
fish and seafood on
skewers, yakitori,
okonomiyaki and
yakisoba, salads and
seasonal vegetable
dishes. Drinks -
beer, wine, cock-
tails, shochu, ume-
shu, Korean makkoli
and soft drinks -
are all Y390. Budget
around Y3000 for
dinner and drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 5-25-
13.  Open 5pm-4am
(LO) daily.
 Tokyo Food top