Tokyo Food Page
Ebiton/
Ebisu: Yakiton
¥3280-0017
¤Data
Also known as Tetsu-
gen Tonki Ebiton,
this shop serves
outstanding pork
dishes - charcoal-
grilled pork on
skewers, pork
steaks, pork
horumon-ni (stewed
organ meats) and
grilled pigs' trot-
ters - along with a
selection of well-
prepared izakaya-
style small dishes.
Two-hour party plans
are Y3500 for sever-
al food dishes and
all you can drink,
or you can order a
la carte.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu
4-1-18.  Open 11:
30am-3, 5pm-1am.
Closed Sundays.
 Tokyo Food top