Tokyo Food Page
Cona/
Shinjuku: Italian
₯3354-8823
€Data
Inexpensive late-
night pizzas and
drinks in a very
casual setting.
Wines are Y1900 per
bottle or Y500 by
the glass, and all
pizzas and side
dishes are Y500
each.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-11-12. 
Open 5pm-5am daily.
 Tokyo Food top