Tokyo Food Page
Vinos Yamazaki/
Ikebukuro: Liquor
shop
₯6907-8351
€Data
A well-stocked wine
shop with a decent
cheese selection.
There's a pretty
good selection of
wines by the glass
at the tiny, five-
seat bar area.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Higashi-Ikebukuro 3-
1-2, Sunshine City
Alpa 1F.  Open
10am-10pm daily.
 Tokyo Food top