Tokyo Food Page
Katsusen/
Yokohama
Sakuragicho:
Tonkatsu
₯045-664-1200
€Data
The tonkatsu here
features the shop's
own special brand of
Touzan pork, a pre-
mium breed with a
well-balanced fla-
vor. Dinnertime
teishoku meals start
at around Y1300.
Lunch is served
until 5pm.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Naka-ku, Yokohama,
Sakuragicho 1-1-7,
Colette-Mare 6F. 
Open 11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top