Tokyo Food Page
Akiyoshi/
Ikebukuro: Yakitori
₯3982-0601
€Data
It's not fancy, but
with its reliable
food and very rea-
sonable prices, this
small yakitori chain
offers good value
for money.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku, Nishi-
Ikebukuro 3-30-4. 
Open 5-11pm (LO).
Closed Sundays,
Mondays.
 Tokyo Food top