Tokyo Food Page
Tia Susana/
Shinanomachi:
Peruvian
₯3226-8511
€Data
This long-running
sports cafe serves a
range of Peruvian
cuisine. The walls
are adorned with
soccer memorabilia,
and matches past and
present are shown on
a couple of TV sets.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
anomachi 8-11, Saka-
ta Bldg B1F.  Open
11:30am-10:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top