Tokyo Food Page
Costco Iruma/
Saitama-ken: Retail
¥04-2935-2200
¤Data
The American big-box
retailer stocks a
lot of imported
goods as well as
local produce and
packaged foods. They
also sell wines and
liquor at discount
prices. Individual
membership is Y4200
per year, covering
an entire household.

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Iruma City, Saita-
ma, Miyadera 3169-2.
 Open 10am-8pm
daily.
 Tokyo Food top