Tokyo Food Page
Tsukishima Rock/
Tsukishima: Ramen
₯3532-3172
€Data
The decor here is
closer to a trendy
bar than a ramen
shop, with liquor
bottles on shelves
and rock music on
the stereo. As far
as the noodles go,
the shop is known
mainly for their
gingery shoyu ramen,
but they also serve
a seafood-broth
version called 8/6
(hachi rocku). On
Sundays they're open
only for lunch.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukuda
2-16-7.  Open 11:
30am-3, 6pm-12:30am
(LO). Closed
Mondays.
 Tokyo Food top