Tokyo Food Page
Tsujida/
Awajicho: Ramen
₯6659-7676
€Data
Serving one of To-
kyo's best bowls of
miso ramen, Tsujida
is popular with
serious noodle con-
noisseurs and other
ramen fans.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kanda
Ogawamachi 1-1. 
Open 11am-11pm (Sat,
Sun -9pm) daily.
 Tokyo Food top