Tokyo Food Page
Tabushi/
Koenji: Ramen
₯5327-4744
€Data
Spicy (but not
crazy-spicy)
Chinese-style tan-
tanmen noodles in a
thick, pork-filled
soup are the spe-
cialty at this small
shop. They also
serve good gyoza
dumplings as a side
dish.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Suginami-ku,
Koenji-Kita 3-2-17.
 Open 11:30am-1am
daily.
 Tokyo Food top