Tokyo Food Page
Rokurinsha/
Yaesu: Ramen
₯3286-0166
€Data
The prize-winning
tsukemen here is
served with a thick,
richly flavored
dipping sauce made
with pork, seafood
and vegetables. For
those who want to
skip the long lines,
the shop also sells
a very good and
easy-to-prepare
"omiyage" package to
take home. This is
one of eight famous
shops that make up
Tokyo Ramen Street
in the Ichiban-gai
underground shopping
complex attached to
Tokyo Station.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, Ichi-
bangai Tokyo Ramen
Street.  Open 7:
30am-10, 11-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top