Tokyo Food Page
Musashi/
Nishi-Shinjuku:
Ramen
¥3363-4634
¤Data
The original branch
of a famous and very
popular ramen chain,
this shop usually
has a line to get
in. In addition to
the usual options of
toppings, you can
also choose the size
of your bowl, and
whether you want
strong or weak
broth. The kakuni
(stewed pork) is
especially recom-
mended.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 7-2-
6, K1 Bldg 1F. 
Open 11am-9:30pm
daily.
 Tokyo Food top