Tokyo Food Page
Rikyu/
Yaesu: Yoshoku
₯5220-6811
€Data
Good charcoal-
grilled beef tongue
from this Sendai-
based chain. You'll
also find beef-
tongue curries,
stews, sausages and
other yoshoku-style
dishes, along with
regional sake from
Miyagi Prefecture.
Located in the
Grandsta basement
food-hall area in
the middle of Tokyo
Station (within the
gates).
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, JR
Tokyo Station B1F
Gransta.  Open
7am-10pm (LO) daily.

 Tokyo Food top