Tokyo Food Page
Tsukumo/
Ebisu: Ramen
¥5466-9566
¤Data
A creamy, richly
flavored cheese-
tonkotsu ramen is
the specialty at
this popular shop.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Hiroo
1-1-36.  Open
11am-5am daily.
 Tokyo Food top