Tokyo Food Page
Daiki/
Ueno: Ramen
¥3834-0348
¤Data
The very popular
ramen shop Daiki is
known for their
tasty chicken-based
soup, available in
both shio (salt) or
shoyu (soy sauce)
varieties. The "tor-
isoba" option indi-
cates a pure
chicken-stock soup,
although this option
tends to sell out
quickly.
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Bunkyo-ku, Yushima
3-47-2.  Open 11:
30am-3, 5:30-10pm.
Closed Sundays.
 Tokyo Food top