Tokyo Food Page
Ippudo (Yokohama
Porta)/
Yokohama Sta.: Ramen
₯045-444-2205
€Data
A branch of the
famous Hakata ramen
chain, featuring
thin, slightly chewy
noodles in a pork-
based broth ("red"
or "white"), with or
without extra cha-
shu. You can add
your own freshly
grated garlic.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-ku, Yokoha-
ma, Takashima 2-16,
Porta B1-117. 
Open 11am-10:20pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top