Tokyo Food Page
Sengoku Jiman/
Sengoku: Ramen
¥3944-0336
¤Data
Good, solid tonkotsu
ramen is served
here, and they do a
"vegetable ramen"
with lots of fresh
vegetables to go
with your pork.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Bunkyo-ku, Hon-
Komagome 6-5-4. 
Open 11am-2am (Sun -
midnight). Closed
Wednesdays.
 Tokyo Food top