Tokyo Food Page
Kyoka/
Tachikawa: Ramen
₯042-525-3371
€Data
Excellent shoyu
ramen with thick
noodles is the draw
at Kyoka, along with
a pleasant setting
with dramatic light-
ing.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Tachikawa, Shibas-
akicho 2-12-20. 
Open 11:30am-3, 6-
10pm daily.
 Tokyo Food top