Tokyo Food Page
King Kong/
Ikebukuro: Ramen
₯6914-2070
€Data
The draws here are
the great tsukemen
noodles, herb-
grilled pork, and a
sweet fish-pork
blend soup that
incorporates blue-
berries and other
fruit.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Higashi-Ikebukuro 1-
32-2.  Open 11am-
11pm daily.
 Tokyo Food top