Tokyo Food Page
Midori-zushi/
Kichijoji: Sushi
₯0422-27-5581
€Data
You'll find high-
quality fish at
affordable prices
(Y3000-5000 with a
few drinks) at this
popular mid-priced
chain, but you may
have to wait on line
during peak hours.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Minamicho
1-1-24, Atre Kichi-
joji B1F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top